ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ กลุ่มสุขภาวะตำบลเสม็ดไต้

พนิตตา     2021-10-28     88


อ.ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรร. ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ กลุ่มสุขภาวะตำบลเสม็ดไต้ ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีกับการควบคุมป้องกันโรคและแมลงในพืช การแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้บรรเทาอาการอักเสบ ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยจากการทำงานเกษตรกรรม และส่งมอบนวัตกรรมถังผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน สำหรับลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มสุขภาวะฯ ต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659