เข้าหารือกับงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนิตตา     2021-11-01     72


ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าหารือกับงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่องการเตรียมการให้บริการวิชาการของสถาบันฯ และรับมอบปัจจัยการผลิตเป็ดไข่สายพันธุ์ปากน้ำเพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจ และสถาบันฯได้รับมอบรับพันธ์ุแหนแดง จากงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อนำมาขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรใช้ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659