วันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์"

คนป่า   |   2022-04-26    |   183   view


วันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์" โดยจัดการอบรมให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพตนเองตามแบบวิถีไทย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถดูแลผู้อื่นเบื้องต้นได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี มาเป็นประธานเปิดการอบรม


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659