โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ราชนครินทร์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”

นางสาวพนิตตา   |   2022-03-30    |   186   view


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ราชนครินทร์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยมีอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิดโครงการและกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำแอลกอฮอล์สมุนไพร และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ##ขอขอบคุณภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659