วันที่ 17 สิงหาคม 2565 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ในโครงการฝึกอบรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

คนป่า   |   2022-08-17    |   79   view


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ในโครงการฝึกอบรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีการฝึกปฏิบัติการเตรียมวัสดุสำหรับการผลิตภาชนะจาก กาบกล้วย ใบตอง กาบหมาก ใบเตยหนาม เป็นต้น และได้ฝึกการขึ้นรูปภาชนะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังได้เข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงใส้เดือนฝอย แมลงหางหนีบ การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ดเรืองแสง เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา ต่อยอด ถ่ายทอดให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจต่อไป

#สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659