เป็นวิทยากรในหลักสูตรการทำสบู่ตะไคร้ และหลักสูตรการทำสบู่น้ำนมข้าว

นายรุ่งนภา   |   2022-08-19    |   383   view


วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 น.ส.พนิตตา สนนำพา เป็นวิทยากรในหลักสูตรการทำสบู่ตะไคร้ และหลักสูตรการทำสบู่น้ำนมข้าวให้กับ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่  ณ ที่ว่าการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และที่ว่าการกำนันตำบลโสธร หมู่ที่ 5 ตำบลโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปต่อยอดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทักษะในการสร้างรายได้ต่อไป 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659