สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

นายรุ่งนภา   |   2022-09-27    |   356   view


วันที่ 26-27 กันยายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดย อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยบุคลาการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ณ โรงแรม COSTA VILLAGE BANGSARAY อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษเก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659