โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

นายรุ่งนภา   |   2022-12-03    |   306   view


วันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้ นางสาวพนิตตา สนนนำพา หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวรุจิรา ขุนวงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”จัดโดย งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานต่างๆมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประชาสัมพันธ์องค์กรและการทำงานเป็นทีม รวมถึงมีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพิ่มความน่าสนใจในการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานต่างๆมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายพันธ์พงษ์ สวัสดิถาวร เจ้าของเพจรู้เรื่องแปดริ้ว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรม รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659