เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สบู่ก้อนฟักข้าว สบู่ก้อนใยใหม และสบู่เหลวฟักข้าว

คนป่า   |   2023-02-28    |   21   view


วันที่ 22 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สบู่ก้อนฟักข้าว สบู่ก้อนใยใหม และสบู่เหลวฟักข้าว ตามหลักของบันได 9 ขั้นเป็นการบูรณาการตามรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษา โดยมีนางสาวพนิตตา สนนำพา หัวหน้าสำนักงาน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากร ในครั้งนี้


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659