โครงการเพิ่มสมรรถนะพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ประจำปีงบประมาณ2566

นายรุ่งนภา   |   2023-05-09    |   178   view


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และนางสาวธรพร มาราช นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่อง “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก” โครงการเพิ่มสมรรถนะพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ประจำปีงบประมาณ2566 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการได้นำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659