โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2566 ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เกษตรครบวงจร (อาคารโดม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายรุ่งนภา   |   2023-05-09    |   165   view


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้นางสาวพนิตตา สนนำพา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และลงมือ ฝึกปฏิบัติ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ กล่องกำจัดเศษอาหารไร้กลิ่นและ  จุลินทรีย์ก้อน (EM Ball )  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2566 ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เกษตรครบวงจร (อาคารโดม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659