โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนอำเภอบางคล้า

นายรุ่งนภา   |   2023-06-20    |   161   view


วันที่ 20 มิถุนายน 2566  อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการสถาบันเศราฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางคล้า  ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนอำเภอบางคล้า  และลงมือปฏิบัติ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะ เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของต้นเอง  ณ.  ที่ทำการกำนันตำบลบางสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659