นายธนานันท์ เหล็กเกตุ เป็นวิทยาการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความแข้มแข็งของครอบครัว จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางคล้า

ธนานันท์     2020-12-29     96


        วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายธนานันท์ เหล็กเกตุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน่าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "สมุนไพรเพื่อความงามจากภายในสู่ภายนอก" ในโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำสมุนไพรต้านไวรัส และครีมบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600