วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -14.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา กศน.อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 80 คน เข้ารับบริการวิชาการ

คนป่า     2021-03-14     44


วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -14.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา กศน.อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 80 คน เข้ารับบริการวิชาการจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศึกษาการพัฒนาจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่าภายในสถาบันฯ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้

 

 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600