นางสาวพนิตตา สนนำพา เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่อง การทำสบู่สมุนไพรพื้นบ้าน

พนิตตา     2021-01-07     20


เมื้อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  กศน.อำเภอพนมสาคาม เชิญนางสาวพนิตตา สนนำพา ไปเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตเรื่อง การทำสบู่สมุนไพรพื้นบ้าน วันที่ 7 มกราคม 2564  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจ และทักษะการทำสบู่สมุนไพรพื้นบ้านและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600