สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ.ท่าตะเกียบ

พนิตตา     2021-03-27     56


 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ.ท่าตะเกียบ จำนวน 70คน ในโครงการวิชาการบูรณาการฐานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน ฐานปฏิบัติการการทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง(Zero Waste)


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600