ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้ชุมชน

พนิตตา     2021-12-04     25


 นายธนานันท์ เหล็กเกตุ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นวิทยากร เรื่อง ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้ชุมชน  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659