ร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าผักปลอดสารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

พนิตตา     2021-12-20     70


นางสาวพนิตตา สนนำพา ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมจัดกิจกรรมแสดงสินค้าผักปลอดสารและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกร ร่วมกับ ฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์  โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้จากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มะขามแช่อิ่มสด สบู่เหลวฝักข้าว แชมพูสระผมมะกรูดอัญชัน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี จังหวัดปทุมธานี  


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659