โครงการพัฒนาศักยภาพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM

นางสาวพนิตตา   |   2022-02-09    |   115   view


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี พร้อมคณาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่สาม จำนวน 40 คน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM  ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรของสถาบันร่วมต้อนรับ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  รวมถึงฟังบรรยายและชมการใช้งานพื้นที่จริงระบบพลังงานโซล่าเซลล์ และ มีการฝึกปฎิบัติฐานการเรียนรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำหว้า และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น  
  #หน่วยงานใดที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า สามารถแจ้งได้ที่ : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เลือกดูกิจกรรมได้ที่ https://ise.rru.ac.th/  ตามวันและเวลาราชการ   


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659