ร่วมอบรมแกนนำ เครื่อข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ หลักสูตร

นางสาวพนิตตา   |   2022-03-14    |   117   view


วันที่ 10-14 มีนาคม 2565 อาจารย์ อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และบุคคลากร สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมอบรมแกนนำ เครื่อข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ หลักสูตร "จัดทัพกระชับองค์กร" เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ" ณ. ศุนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เพื่อ นำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงใช้ในกิจกรรมของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และขยายเครื่องข่ายต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659