โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวพนิตตา   |   2022-03-23    |   150   view


เวลา 09.30 น.อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิวัฒน์ วงษ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลงมือปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมและการทำสบู่ก้อนสมุนไพรล้างมือ แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659